Arbeidsrecht

Russisch recht is sterk gericht op bescherming van de werknemer, de zwakkere partij, en kent daarom veel dwingendrechtelijke regel en formaliteiten. De eerste vraag die rijst is wanneer een relatie moet worden beschouwd als een arbeidsrelatie. Het bestaan ​​van een arbeidsovereenkomst is daarvoor niet doorslaggevend, alleen de feitelijke situatie telt.

Heeft u behoefte aan advies over een arbeidsrechtelijke kwestie?  Kunnen wij u helpen met een van de hieronder genoemde zaken:

  • algemeen arbeidsrechtelijk advies, outsourcing, loonadministratie en belastingvragen;
  • het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, advies over naleving van arbeidsvoorwaarden,
  • herstructurering van het personeelsbestand en outsourcing, ontslagen
  • veiligheidsvereisten
  • gerechtelijke procedures en oplossing van geschillen
  • werkvergunningen en immigratie om zakelijke redenen

Algemeen arbeidsadvies

Juralink biedt u professioneel advies bij de dagelijkse aansturing van locale medewerkers, waaronder standaardisatie van uw procedures op het gebied van personeelszaken of het opstellen van individuele contracten voor leidinggevenden; het ontwikkelen van personeelshandboeken, beleid en stimuleringsregelingen; advies over ontslagstrategieën en het voeren van onderhandelingen met medewerkers zodat u de financiële consequenties kunt minimaliseren en / of het risico van rechtszaken met deze werknemer bij beëindiging van zijn / haar arbeidsovereenkomst kunt voorkomen.

Het opstellen/becommentariëren van arbeidsovereenkomsten

We kunnen op maat gemaakte arbeidsovereenkomsten opstellen of beoordelen, interne regelingen en arbeidsprocedures opstellen of personeelshandboeken, beleid en stimuleringsregelingen ontwerpen.

Arbeidsrechtelijke geschillen

Wij hebben ruime ervaring met het beslechten van arbeidsrechtelijke geschillen en met buitengerechtelijke mediation, en waarbij we medewerkers, CEO’s of senior management vertegenwoordigen en hun verdedigen in geval van arbeidsinspecties.

M&A en personeelszaken in Rusland

Wilt u weten wat de risico’s zijn op personeelsvlak bij een potentiële bedrijfsaankoop? Zoet u de optimale scenario’s voor herstructurering bij fusies, overnames, liquidaties of herorganisaties na een fusie? Onze advocaten kunnen u helpen met due diligence onderzoek en de meest efficiënte scenario’s voorstellen.

Veiligheidsvereisten

Bedrijven die actief zijn in productie, constructie or installatie, kunnen voor hun werknemers een “gevaarlijke omgeving” vormen. Zij moeten strikte veiligheidsvoorschriften toepassen en de nodige certificering behalen. De locale autoriteiten controleren de naleving en zij kunnen serieuze boetes opleggen. We raden u aan het risico van boetes en verder onderzoek te mijden en te zorgen dat alles in orde is. Dat zal zeker ook in uw voordeel zijn in het geval van een arbeidsconflict. We geven u graag de nodige tips.

Migratie om zakelijke redenen
Buitenlandse specialisten die in Rusland werken hebben visa en werkvergunningen nodig. Dat geldt ook voor buitenlandse managers, investeerders, ondernemers en hun eventueel meereizende gezinsleden. Wij helpen u graag zich een helder beeld te vormen van de mogelijkheden en kunnen u assisteren bij het verkrijgen van visa en werkvergunningen.

Als u in Rusland lokaal personeel wilt werven, kunt u contact opnemen met onze partner Juralink G-nius.

Heeft u een juridische vraag m.b.t. Rusland?

+31 6 464 17 838

Ons team is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

Contactformulier
31 oktober 2019

Masterclass: kansen in Rusland


Op 15 november 2019 is er een Masterclass over de meerdere mogelijkheden die er zijn om zaken te doen in Rusland.