Procesvoering

De juiste keuze van toepasselijk recht en bevoegde rechter in uw contract kan een wereld van verschil betekenen. Bedenk ook of de beslissing daadwerkelijk kan worden ten uitvoer gelegd. Russische rechtbanken kunnen zeker een optie zijn om uw rechten met succes af te dwingen tegen particuliere bedrijven of overheidsinstanties. Het procesteam van Juralink heeft met succes veel cliënten bijgestaan ​​bij gerechtelijke procedures en arbitrage bij Russische hoven. Waar mogelijk, helpen we u graag om procedures te voorkomen door een minnelijke schikking te bereiken via bemiddeling en onderhandelingen.

Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies over:

  • Buitengerechtelijke geschillenbeslechting,
  • Erkenning en ten uitvoerlegging van de beslissingen van een buitenlandse rechtbank,
  • Verdedigen van klanten in administratieve zaken,
  • Vertegenwoordigen van klanten in commerciële geschillen, zoals incassozaken, faillissementszaken, arbeidsconflicten, geschillen met douane en belastingautoriteiten, IP-inbreukprocedures etc.

Waar relevant kunnen we gespecialiseerde recherchebureaus inschakelen om de zaak te onderzoeken en het nodige bewijsmateriaal te verzamelen.

 

Heeft u een juridische vraag m.b.t. Rusland?

+31 6 464 17 838

Ons team is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

Contactformulier
31 oktober 2019

Masterclass: kansen in Rusland


Op 15 november 2019 is er een Masterclass over de meerdere mogelijkheden die er zijn om zaken te doen in Rusland.