Beroep op overmacht bij Corona-virus- certificaat Kamer van Koophandel

Het coronavirus heeft een enorme impact op de handel tussen internationale partijen. Door sluiting van productiefaciliteiten, logistieke beperkingen en personeelsuitval kan het problematisch zijn uw contractuele verplichtingen tijdig na te komen. U kunt dan beroep doen op de clausule inzake overmacht (force majeure) in uw contract. Afhankelijk van de omschrijving, zal het coronavirus kunnen worden geïnterpreteerd als een omstandigheid van overmacht. Contracten naar Russisch recht bevatten bijna altijd een overmachtsclausule. Nederlandse contracten wat minder vaak.

Maar ook als er geen overmachtsbepaling in uw contract staat, kan er een uitweg zijn. Een tekortkoming in de nakoming (bijv. niet-levering) is niet altijd toerekenbaar aan de nalatige partij. Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (artikel 6:75 Nederlands BW). Van de partij die in overmacht verkeert kan in beginsel geen nakoming worden verlangd. Ook kan geen schadevergoeding worden verlangd.

Daarbij is wel vereist dat de omstandigheden van overmacht nakoming dermate ernstig zijn dat nakoming voor de desbetreffende partij onmogelijk moet worden geacht. Dat betekent ofwel dat nakoming absoluut/fysiek onmogelijk is, ofwel dat nakoming dermate bezwarend is dat deze in redelijkheid niet van de schuldenaar kan worden gevraagd. De schuldenaar zal dat moeten aantonen met een beroep op alle omstandigheden van het geval. Als de wederpartij het daarmee oneens is zal de schuldenaar zijn gelijk moeten halen bij een arbitrage-instelling of rechtbank.

Ook in Rusland geldt dat de bewijslast bij de schuldenaar ligt*. De Russische regering heeft het recht bepaalde omstandigheden aan te wijzen als force majeure voor staatsaankopen en valutatransacties**, maar heeft dat tot dusver niet gedaan voor het COVID-19 virus.

Wilt uw meer weten over de leveringsverplichting en overmacht naar Russisch recht? Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van een certificaat van de Kamer van Koophandel als bewijs dat u niet aansprakelijk bent voor het niet nakomen van verplichtingen. Dit kan u veel geld besparen voor schadevergoeding en (in Rusland veelgebruikte) boetes voor niet-nakoming.

Voor overige informatie zoals een reisadvies Rusland kunt u terecht op de website van de RVO https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/rusland/reizen/reisadvies. Ook op onze site staat soms informatie maar neem altijd contact op voor de laatste stand van zaken.

CONTACT

 * Paragraph 5 of the Decision of the Plenum of the Supreme Council of the Russian Federation dated 24 March 2016, Nr. 7.

** Art. 111 of the Federal law of 5 April 2015 Nr. 44-FZ “On the contract system in the area of purchases of goods, works and services for state and municipal needs.

Heeft u een juridische vraag m.b.t. Rusland?

Ons team is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

Contactformulier
04 maart 2022

Update van (tegen-)maatregelen


Gelet op de ontwikkelingen, volgen maatregelen en tegenmaatregelen elkaar snel op. We verwijzen u daarom naar een uitgebreid over...

Onze locaties

 • Moskou
 • Keulen
 • St. Petersburg
 • Amsterdam
 • Oekraïne / Wit Rusland
 • Nieuwezijds Voorburgwal 331B
  1012 RM Amsterdam

  Neem aub contact op voor dringende correspondentie
 • Juralink Keulen

  + 49 152 071 696 44
 • Juralink Moskou

  +7 495 966 0456
  + 7 495 625 34 76 (fax)

  +7 903 749 87 59 (Lodewijk)

  OOO Juralink
  Krasnoproletarskaya ulitsa 16, gebouw 1, 4e etage
  127473 Moskou
  Russische Federatie

  Neemt u ingang 3 (bij het uithangbord van de delicatessenzaak “Братья Караваевы” - de broers Karavaev).
 • Juralink Oekraïne
  Juralink Wit Rusland

  +375 29 684 8085

 • Juralink St. Petersburg

  +7 812 374 65 75

  OOO Juralink-Gnius
  Nevsky Prospect 30, kantoor 3.12
  191011 St. Petersburg
  Russische Federatie

Onze partners