Ondernemingsrecht

Bedrijfsoprichting, liquidatie
Uw lokale kantoor in Rusland moet passen bij uw bedrijfsstrategie en de beschikbare middelen. Wij kunnen u helpen bij het maken van een keuze voor een Russische naamloze vennootschap, een filiaal of een andere ondernemingsvorm en hun respectieve management- en administratievereisten. Natuurlijk kunnen we u de bureaucratische Russische registratieprocedure voor oprichting of opheffing van een onderneming uit handen nemen.

Joint ventures
Wanneer uw dochteronderneming niet voor 100% door u gehouden wordt maar een joint venture is met een Russische partner, moet u de rechten en verplichtingen van de aandeelhouders nauwkeurig in een aandeelhoudersovereenkomst vastleggen.  Neemt u van ons aan dat er altijd wel meningsverschillen ontstaan. We hebben al bij veel JV onderhandelingen een nuttige rol kunnen spelen, gezien onze juridische kennis maar ook onze taalkennis en culturele expertise.

Fusies en overnames, re-organisatie, anti-monopolie
Er kunnen verschillende redenen zijn voor re-organisaties of fusies en overnames. In alle gevallen zijn goede communicatie en coördinatie tussen verschillende internationale adviseurs / partijen essentieel. Fiscale experts zullen daarbij betrokken worden om de gevolgen in kaart te brengen of te sturen op efficiëntie voor belastingdoeleinden. Houdt u ook rekening met anti-monopolie-wetgeving.

Due diligence onderzoek
We hebben een aantal grote due diligence onderzoeken uitgevoerd namens onze klanten om hen een goede basis te bieden voor hun beslissing over een voorgenomen aankoop, evenals voor bepaling van de juiste prijs en andere voorwaarden. In een due diligence onderzoek worden alle mogelijke risico’s onder de loep genomen met betrekking tot het voldoen aan regelgeving (compliance), op het vlak van vennootschapsrecht, personeelszaken, intellectuele eigendom, onroerend goed, belastingen, milieu enz.

Management diensten
In een opstartfase of bij onverwachte wijzigingen beschikt u mogelijk niet over de juiste manager om uw Russische bedrijf te beheren. Juralink kan -op basis van uw instructies- optreden als beheersmaatschappij voor uw dochteronderneming. We nemen regelmatig de functie van bedrijfssecretaris op ons en bieden ondersteuning bij corporate housekeeping. We hebben een netwerk van lokale servicepartners die de boekhouding (LowLands) en recruitment kunnen verzorgen (Juralink G-Nius). Het zijn ervaren professionals die u tijd en hoofdpijn besparen.

Heeft u een juridische vraag m.b.t. Rusland?

+31 6 464 17 838

Ons team is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

Contactformulier
31 oktober 2019

Masterclass: kansen in Rusland


Op 15 november 2019 is er een Masterclass over de meerdere mogelijkheden die er zijn om zaken te doen in Rusland.