• Nederlands
  • Engels
  • Spaans
  • Italiaans
 

STRENGERE VISUMREGISTRATIE IN DE RUSSISCHE STEDEN WAAR HET WK 2018 WORDT GEHOUDEN

Strengere veiligheidsmaatregelen zullen gelden in de steden van Rusland, waar het WK FIFA - 2018 wordt gehouden.

Als u van 25 mei tot 26 juli 2018 Rusland bezoekt, en met name de volgende steden:

Volgograd, Yekaterinburg, Kazan, Kaliningrad, Moskou, Nizhny Novgorod, Rostov aan de Don, Samara, St. Petersburg, Saransk en Sochi,

dan moet u zich BINNEN DRIE DAGEN na aankomst registreren bij de migratieautoriteiten.

De regel is van toepassing op ALLE buitenlanders die Rusland binnenkomen, en ook op degenen die daar verblijven of wonen. Zelfs als ze een HQS-vergunning hebben.

Volgens de aanbevelingen van het RF-ministerie van binnenlandse zaken, gaan buitenlandse burgers die vóór 25 mei 2018 in de Russische Federatie aankomen in de steden van het WK FIFA-2018, zich onmiddellijk registreren bij de migratieautoriteiten. Registratie moet UITERLIJK 25 MEI 2018 zijn gebeurd, zonder uitstel met de periode van 90 dagen die normaliter geldt voor Hooggekwalificeerde Specialisten, of de periode van 7 dagen - voor buitenlandse werknemers die werken op basis van een werkvergunning en werkvisum, enz.

Houd er rekening mee dat buitenlandse burgers die verblijven in hotels, ziekenhuizen, gezondheidscentra, pensions, campings, toeristische centra en andere plaatsen van tijdelijk verblijf, door deze faciliteiten worden geregistreerd.

Volgens het Russische wetboek van administratieve overtredingen zijn de straffen voor het niet voldoen aan de migratieregistratie van buitenlandse burgers in de RF als volgt:

1. Art. 18.8 - voor buitenlandse burgers - boete van 2.000 RUR tot 7000 RUR (ongeveer 27-95 euro) en het risico van administratieve deportatie.
2. Art. 18.9 - voor de uitnodigende partij: voor een bedrijfshoofd - boete van 40.000 tot 50.000 RUR (omgerekend 544 - 680 euro) en voor een rechtspersoon - boete vanaf 400.000 tot 500.000 RUR (ongeveer 5.441 - 6.801 euro)
3. Art. 19.27 betreffende het verstrekken van valse informatie over de migratie-registratie van buitenlandse burgers voor beide partijen: voor buitenlandse burgers - boete van 2.000 RUR tot 7000 RUR (ongeveer 27 - 95 euro) en het risico van administratieve deportatie; voor medewerkers van een bedrijf - van 35 000 tot 50 000 RUR (ongeveer 476 - 680 euro) en voor juridische entiteiten - een boete van 350 000 tot 800 000 RUR (ongeveer 4.760 - 10.882 euro).

Juralink zal u graag helpen in Moskou en St. Petersburg.

 

LOCATIE VAN REGISTRATIE BUITENLANDERS

Voorlopig mogen buitenlanders zich blijven registreren op het juridisch adres van de organisatie die hun heeft uitgenodigd. Russische rechtbank legden eerder boetes op aan bezoekers die zich niet op het feitelijke adres van verblijf registreerden. Het Constitutionele Hof van de RF heeft op 19 juli 2017 geoordeeld dat dit onterecht is en dat nadere wetgeving moet worden aangenomen om te bepalen waar buitenlanders zich moeten registreren. 

Wilt u hier wat meer van weten, of heeft u een boete gehad, dan adviseren we u graag verder. Volgt u deze link om contact op te nemen >>

 

NIEUWE REGELS SALARISBETALING

Sinds 3 oktober 2016 is nieuwe wetgeving van kracht met betrekking tot het moment van salarisbetaling.

Salarisbetalingen mogen niet later gebeuren dan 15 dagen na afloop van de periode waarover ze zijn berekend. Zoals u wellicht weet dient het salaris in Rusland twee maal per maand betaald te worden. De betaling voor het eerste deel van de maand mag dus niet later dan de 30e van de maand worden betaald en het resterende bedrag niet later dan de 15e van de daarop volgende maand.

Denkt u eraan dat het vereist is de exacte datum van betaling te noemen. Het is niet acceptabel een periode met een begin en einddatum te noemen, bijvoorbeeld tussen de 10e en de 15e. De precieze data moeten worden vermeld in zowel de arbeidsovereenkomst als in de interne arbeidsregelmenten.

De boete voor vertraging bij salarisbetaling is verdubbeld. Een werkgever krijgt nu een boete van 1/150 van het rentepercentage van de Russische Centrale Bank voor iedere dag vertraging. Daar bovenop kan de werkgever een boete krijgen van max. 50,000 roebel.

Gaat u nog even goed na of deze nieuwe regels goed zijn geïmplementeerd. Uw medewerkers kunnen salarisbetalingen aanvechten tot een jaar nadat zij op de hoogte kwamen van de overtreding. 

 

DATA LOCALISATIEWET VAN KRACHT 1 SEPTEMBER 2015 

De recente Wet Nr. 242- FZ voert belangrijke wijzigingen in op Wet No. 152-FZ ‘‘Persoonlijke Data’’. De wet bepaalt dat persoonlijke data van Russische burgers moeten worden bewaard in databases die zich bevinden op het grondgebied van de Russische Federatie. De wet is van kracht sinds 1 september 2015, in plaats van 2016 zoals eerder werd verwacht.

 
De nieuwe eisen zijn niet alleen van toepassing op Russische data operators maar ook op buitenlandse operators met activiteiten gericht op Rusland. Deze kunnen mogelijk al worden verondersteld wanneer een website in het Russisch is en een bedrijf zich richt op Russische klanten. Bovendien is de definitie van een operator erg breed: "een juridische entiteit of een persoon die, onafhankelijk of in samenwerking met andere entiteiten, persoonlijke data organiseert en/of verwerkt en die de doelstellingen en omvang bepaalt van deze verwerking van persoonlijke data" (Art. 3 van de wet Persoonlijke Data). Organiseren en verwerken wordt uitgelegd als vastleggen, systematiseren, verzamelen, bewaren, verwerken en terughalen van data.
 
De belangrijkste punten van de wet zijn als volgt:
 
- Data operators moeten niet alleen de autoriteit voor Data Beschermings (Roskomnadzor) informeren dat zij persoonlijke data van Russische burgers verwerken (bestaande eis), maar ze moeten ook informatie verstrekken over de locatie van servers met databases die persoonlijke data van Russische burgers bevatten.
 
- Er komt een register van overtreders van de rechten van data-houders. De naam van een overtreder zal worden gepubliceerd in dit register, wanneer daartoe een vonnis van een Russische rechtbank is behaald.
 
- Toegang tot gegevenssites kan worden beperkt en een website kan worden geblokkeerd, op verzoek van een data-houder of van een bevoegde autoriteit, nadat een vonnis van de Russische rechtbank is verkregen.
Er zijn al een paar gevallen geweest van geblokkeerde websites.
 
De wet is echter breed en het is nog onduidelijk hoe hij zal worden uitgelegd. Wij raden u aan goed in de gaten te houden of actie vereist is in verband met deze wet. We informeren u graag verder.

 

HERREGISTRATIE RO EN BO VOOR 1 APRIL 2015

De bevoegdheid tot registratie van Representative Offices ("RO's") en Branch Offices ("BO's") is per 01-01-2015 overgegaan van de Chamber of Commerce en State Registration Chamber naar de Interregionale Belastinginspectie Nr. 47 in Moskou. Daarmee is herregistratie van alle bestaande RO's en BO's verplicht. Deze moet gebeuren voor 1 april 2015, dus de tijd dringt. Neem voor meer informatie contact op.

 

VERPLICHTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING VANAF 12.12.2014

Een wijziging in de arbeidswetgeving!

Per 12 december 2014 moeten alle buitenlandse werknemers in Rusland een ziektekostenverzekering hebben. Het is ook mogelijk dat de werkgever een overeenkomst sluit met een medische zorginstelling, die de medewerkers betaalde medische zorg biedt.

 

EXECUTIE VAN NEDERLANDS VONNIS IN RUSLAND

Juralink heeft met succes een procedure gevoerd om erkenning van een Nederlands vonnis in Rusland. Op verzoek van een Nederlandse crediteur hebben we een verzoek ingediend bij de Russische rechtbank om het buitenlandse vonnis te erkennen (een zgn. exequator-procedure). We hebben de Russische rechter voorzien van alle stukken en het pleidooi gevoerd. Omdat de zaak buiten Moskou speelde, hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een teleconferentie, in dit geval via skype. De Russische rechter is akkoord gegaan met het verzoek en heeft toestemming gegeven tot tenuitvoerlegging van het Nederlandse vonnis.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact op. Hieronder nog wat algemene informatie.

 

Execution of foreign judgments and arbitral awards in Russia

Decisions taken by legal or arbitral authority, which are not within the jurisdiction of the Russian Federation, can be executed in the territory of the Russia by force only if such decision will be recognized by the Russian judicial authority. Russian legislation establishes a set of procedures and conditions, for the recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards.

One of the grounds on which a Russian court may refuse to recognise and enforce foreign judgments and arbitral awards, is a conflict with public policy of the Russian Federation. Unfortunately, the concept of “public policy” is not disclosed by the Russian legislator, despite its importance. As a result, in practice, problems arise as to its application and interpretation. Defendants often refer to “conflict with public policy” in foreign judgments and arbitral awards. They often consider any discrepancy between the law of the country Court or the applicable law and the law of the Russian Federation as a conflict with public policy.

The Supreme Arbitration Court of the Russian Federation has reviewed the current judicial practice and gave the appropriate clarification on the interpretation and application of the term “public policy” by the courts. For instance, the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation clarifies the need of providing substantiated evidence on objections with respect to execution of foreign judgments and arbitral awards. In addition, it pointed out: mere absence in Russian law of a full analogue of some foreign institute of law, when there is overall compliance with the basics of Russian law and order, cannot be a basis for application of the exception of public policy and refusal to enforce foreign judgments and arbitral awards, etc.

Information Letter of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation Presidium dd 26.02.2013 No 156 “Practice review of consideration by courts of arbitration cases on the application of the public policy as grounds for refusing recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards”.