• Nederlands
  • Engels
  • Spaans
  • Italiaans
 

CERTIFICERING

Producten voor invoer in Rusland moeten voldoen aan Russische certificering en kwaliteitsstandaarden. Deze zijn van toepassing op de grote meerderheid van consumentengoederen en kapitaalgoederen.

Het is van belang om tijdig aan certificering te denken, zodat uw producten niet komen vast te staan aan de Russische grens. De vraag of een product al dan niet bepaalde certificering vereist, vraagt het oordeel van een expert. Als dat zo is, volgt onderzoek met eventueel  tests. Certificaten mogen alleen door bevoegde instanties worden afgegeven. Omdat de regelgeving op het gebied van certificering steeds vernieuwd wordt, raden we u aan om regelmatig te controleren of certificaten nog voldoen. We wijzen u graag de weg in dit proces. Ook raden we u aan uw contracten regelmatig aan te passen en de verplichtingen tegenover uw koper te optimaliseren.

De meest voorkomende certificaten vindt u hieronder. De GOST-certificaten worden gefaseerd vervangen door EAC TR. De data en overgangstermijnen verschillen per productgroep zoals in het daarvoor relevante Technisch Regelement bepaald.

GOST-R Certificate of Conformity;

GOST-R Declaration of Conformity;

EAC TR (Eurasian Union Technical Regulation) Certificate of Conformity;

EAC TR (Eurasian Union Technical Regulation) Declaration of Conformity;

State Registration Certificate (former hygiene);

Fire Safety Certificate;

RTN (Industrial Safety) Certificate;

Industrial Safety Expert Review.