• Nederlands
  • Engels
  • Spaans
  • Italiaans
 

NIEUWS
 

DATA LOCALISATIEWET VAN KRACHT SINDS 1 SEPTEMBER 2015

De recente Wet Nr. 242- FZ voert belangrijke wijzigingen in op Wet No. 152-FZ ‘‘Persoonlijke Data’’. De wet bepaalt dat persoonlijke data van Russische burgers moeten worden bewaard in databases die zich bevinden op het grondgebied van de Russische Federatie. De wet is van kracht sinds 1 september 2015, in plaats van 2016 zoals eerder werd verwacht. Lees verder >>>.

 

REGISTRATIE RO OF BO VOOR 1 APRIL 2015

Per 1 januari is de bevoegdheid tot accreditatie van representative offices en branches van buitenlandse ondernemingen overgegaan naar de Federale Belastingdienst.  Alle bestaande RO’s en BO’s moesten zich daarom opnieuw registreren bij de Interregionale Inspectie No. 47 van de Federale Belastingdienst in Moskou. Dat gold ongeacht de locatie van de RO of BO.

De registratie diende te gebeuren voor 1 april 2015, op straffe van verlies van de accreditatie van RO’s en BO’s. Neem contact met ons op voor meer informatie!

 

SANCTIES

Voor de laatste informatie over de sancties die de Russische regering heeft opgelegd aan de EU, de VS, Canada, Australië en Noorwegen, verwijzen we naar de volgende link http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/buitenlandse-wetgeving/internationale-sancties/invoerrestricties-van-rusland. Voor sancties door de EU opgelegd aan Rusland zie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/buitenlandse-wetgeving/internationale-sancties/sancties-oekraïne/rusland

ANDERE WIJZIGINGEN

•     Vanaf 1  januari 2015 moeten buitenlanders een examen (Russische taal, geschiedenins en wetgeving) afleggen om een werkvergunning te krijgen. HQS (Highly Qualified Specialists) zijn uitgezonderd.

•     Representative office mogen nu ook HQS werkvergunningen aanvragen.
 
•     Vanaf 1 januari 2015  worden rep en branch offices bij een nieuw orgaan onder de belastingdienst geregistreerd. Alle reeds bestaande RO’s en BO’s moet daar opnieuw geregistreerd worden. De GRP (Staats Registratie autoriteit) en de TPP (KvK RF) zijn dan niet meer bevoegd hierin.
 
•     Vanaf 1 januari 2016 is outstaffing verboden. Er is een klein aantal uitzonderingen voor speciale HR bedrijven die een accreditatie daarvoor hebben.