• Nederlands
  • Engels
  • Spaans
  • Italiaans
 

ONDERNEMINGSRECHT

Hieronder vindt u een opsomming van de meest voorkomende activiteiten in ieder van de genoemde rechtsgebieden.

Vennootschapsrecht

De oprichting, reorganisatie of opheffing van juridische structuren, zoals branches en ondernemingen naar Russisch recht. Wij adviseren ook over joint ventures. Wij verzorgen voor u alle registraties, inclusief die bij de sociale fondsen, en openen bankrekeningen. Tevens bieden wij juridisch advies bij fusies en overnames.

Contractenrecht

Opstellen en beoordelen van meertalige contracten (Nederlands/Engels-Russisch) zoals agentuur-, distributie, licentie-, dienstverlenings-, huur-, en koopovereenkomsten. Een schriftelijk contract is een belangrijke basis voor succes bij het zakendoen.

Bouwrecht

Adviseren bij bouwprojecten, verzorgen van vereiste SRO-lidmaatschappen en vergunningen van aannemers- en architectenorganisaties, advies en bemiddeling bij registraties m.b.t. onroerende zaken. Bouwrecht is een bijzondere expertise van ons kantoor.

Arbeidsrecht

Aanstelling en ontslag van medewerkers, opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, advies over Russische arbeidsrechtelijke situaties. Wij voorkomen dat hier specifieke Russische vereisten over het hoofd worden gezien. Wij zorgen ook voor werkvergunningen voor uw medewerkers of Highly Qualified Specialists.

Intellectuele eigendom

Advies over de registratie en bescherming van auteurs- en octrooirechten conform het Russisch recht inzake intellectuele eigendom. Registratie van plantenrassen bij Gossort en van handelsnamen en betreffende licentieovereenkomsten bij Rospatent. Lees verder>>.

Risico-analyse en zekerheden

Beoordeling van risico’s bij geplande aankopen of investeringen (due diligence onderzoek), vestiging van hypotheken en andere zekerheden.

Belastingrecht

Advies inzake belastingtechnische aspecten bij Russische vestigingen of arbeidsovereenkomsten, BTW, inkomstenbelasting en overige belastingen.

Procesrecht

De vertegenwoordiging van partijen in rechtszaken in Rusland. Wij hebben ruime ervaring met het voeren van procedures, ook in incassozaken.