• Nederlands
  • Engels
  • Spaans
  • Italiaans
 

NIEUWE IMMIGRATIEREGELS VOOR VERMOGENDEN

Vanaf 1 oktober 2013 is het immigratiebeleid met betrekking tot vermogende vreemdelingen gewijzigd. Een vermogende vreemdeling kan nu eenvoudiger een tijdelijke verblijfsvergunning verkrijgen. De voorwaarden zijn als volgt:

  • - De vermogende vreemdeling moet een bedrag van ten minste € 1.250.000 in een onderneming in Nederland investeren.
  • - De investering gebeurt door storting van het bedrag op een bankrekening van een Nederlandse bank of een bank van een EU-lidstaat met vestiging in Nederland en die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank.
  • - De investering heeft een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Dit wordt getoetst door het Agentschap NL aan de hand van een puntensysteem. Ook de herkomst van het vermogen wordt getoetst, dit om te voorkomen dat de regeling wordt misbruikt voor het witwassen van crimineel verkregen vermogen.

De verblijfsvergunning voor de vermogende vreemdeling geeft een tijdelijk recht (één jaar) tot verblijf in Nederland alsmede vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Om voor een vergunning voor onbepaalde tijd of een Nederlands paspoort in aanmerking te komen zal de vermogende vreemdeling een andere vergunning moeten aanvragen.